Usługi

Księga Jakości

 

Księga jakości jest podstawowym dokumentem systemu zarządzania jakością. Powinna zawierać ogólny opis systemu jakości, w tym strukturę dokumentacji.

Powinna też przywoływać lub zawierać procedury.

Procedury określają sposób, w jaki mają być zrealizowane założenia zawarte w księdze jakości.

Częścią Systemu Zarządzania Jakością są instrukcje, które są rozwinięciem procedur i opisują bardzo konkretnie działania mające wpływ na jakość.

W przypadku zainteresowania Państwa przygotowaniem Księgi Jakości (kompletnego Systemu Zarządzania Jakością) do gabinetu rentgenowskiego, bardzo prosimy o kontakt.

 

Testy podstawowe aparatów rentgenowskich

 

Aparaty rentgenowskie powinny być regularnie poddawane wewnętrznym testom kontroli fizycznych parametrów. W rentgenodiagnostyce testy wewnętrzne dzieli się na dwie grupy – podstawowe i specjalistyczne.

Testy podstawowe przeprowadzane są przez pracowników jednostki ochrony zdrowia, którzy mają uprawnienia do obsługi aparatów rtg.

Koszty wykonania testów podstawowych ponosi podmiot, który użytkuje aparat rentgenowski.

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1015).

 

Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego

 

Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego to jeden z podstawowych dokumentów pracowni radiologicznej.

Przedstawia zadania i obowiązki osoby stwierdzającej zaistnienie zdarzenia radiacyjnego, inspektora ochrony radiologicznej oraz kierownika jednostki organizacyjnej w której doszło do tego zdarzenia.

W przypadku zainteresowania Państwa przygotowaniem Zakładowego Planu Postępowania Awaryjnego do gabinetu rentgenowskiego, bardzo proszę o kontakt.

 

Testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych

 

Podstawą prawną testów specjalistycznych aparatów RTG, jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1015).

Zgodnie z Rozporządzeniem, testy specjalistyczne dotyczą aparatów do diagnostyki rentgenowskiej, radiologii zabiegowej oraz medycyny nuklearnej i są częścią testów eksploatacyjnych, którym podlegają urządzenia radiologiczne.

Wszystkie szczegóły dotyczące testów specjalistycznych zawarte są w Rozporządzeniu oraz w załącznikach dołączonych do Rozporządzenia.

Poniżej przedstawiono tylko najbardziej istotne informacje z punktu widzenia użytkownika urządzenia radiologicznego.

  1. Testy specjalistyczne wykonuje się co najmniej raz na 12 miesięcy.
  2. Niezależnie od częstości wykonywanych testów eksploatacyjnych po każdej istotnej naprawie urządzenia radiologicznego należy ponownie wykonać testy eksploatacyjne przynajmniej w zakresie uzasadnionym specyfikacją wykonanej naprawy.
  3. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych gdy:
    • uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych przekroczą wartości graniczne,
    • testy eksploatacyjne nie są wykonywane z określoną częstością.
  4. Testy eksploatacyjne są wykonywane na koszt użytkownika urządzenia radiologicznego.
  5. W rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej i medycynie nuklearnej jednostka ochrony zdrowia jest obowiązana do przekazania państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyników wykonanych testów specjalistycznych informacji o uzyskanych wynikach negatywnych oraz podjętych działaniach korygujących.
W przypadku zainteresowania Panstwa przeprowadzeniem testòw specjalistycznych aparatu RTG, bardzo prosimy o kontakt.
 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 3 z 4
Joomla templates, business site hosting.