Testy odbiorcze aparatów rentgenowskich

 

Podstawą prawną testów odbiorczych aparatów RTG, jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1015).

Zgodnie z Rozporządzeniem, urządzenia radiologiczne podlagają testom z zakresu kontroli fizycznych parametrów.

Testy, o których mówi Rozporządzenie, dzielą się na:

 1. testy odbiorcze (akceptacyjne),
 2. testy eksploatacyjne.

Rozporządzenie stwierdza, że nowo instalowane urządzenia radiologiczne i programy komputerowe z nimi współpracujące, a także urządzenia radilologiczne poddane istotnej naprawie, podlegają testom odbiorczym przeprowadzanym po instalacji lub naprawie urządzenia.

Testy odbiorcze maja na celu sprawdzenie co najmniej:

 1. kompletności i jednoznaczności oznaczeń i opisów na elementach urzadzenia,
 2. kompletności dokumentacji i specyfikacji technicznej,
 3. zgodności wartości parametrów zawartych w specyfikacji technicznej urządzenia z wartościami zmierzonymi i odczytanymi.

Testy odbiorcze są wykonywane przez uprawnionych przedstawicieli dostawcy i użytkownika.

 

Projekt Osłon Stałych

 

Projekt Osłon Stałych jest pierwszym i podstawowym dokumentem w całym procesie budowy i wyposażenia gabinetu lub pracowni RTG.

 

Projekt Osłon Stałych zawiera również informacje o oznakowaniu gabinetu lub pracowni, wentylacji, wyposażeniu dodatkowym, zasilaniu aparatu RTG oraz wskazówki ułatwiające instalację urzadzeń ochronnych przed promieniowaniem.

Następnym etapem jest zaopiniowanie Projektu przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.
W tym celu należy dostarczyć Dokument do WSSE odpowiedniej dla danego Województwa.

Wykonujemy projekty osłon stałych dla gabinetów rentgenowskich:

 • stomatologicznych (wewnątrzustne, panoramiczne, cefalometryczne oraz tomografia)
 • radiografii ogólnej
 • tomografii
 • mammografii
 • fluoroskopii
 • weterenaryjnych

Wykonujemy projekty na terenie całej Polski.

 

W przypadku zainteresowania Państwa opracowaniem projektu osłon stałych prosimy o kontakt.
 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 4 z 4
Joomla templates, business site hosting.