Oferujemy:
- wewnętrzny nadzór jako Inspektor Ochrony Radiologicznej
- przeprowadzanie audytów wewnętrznych
- opracowywanie projektów osłon stałych
- wykonywanie testów podstawowych aparatów rentgenowskich
- wykonywanie testów specjalistycznych
- opracowywanie dokumentacji wymaganej w pracowni rentgenowskiej
- współpraca w zakresie uzyskania zezwolenia na stosowanie aparatów rentgenowskich

Copyright ©2019 Inspektor Ochrony Radiologicznej Adam Kowalczuk, All Rights Reserved.